Regulamin
Sandomierska Liga Piłki Siatkowej

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Organizator zapewnia: szatnie, boisko do gry oraz sprzęt sportowy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikające z udziału w
rozgrywkach, za powstałe z tego powodu wypadki, urazy, jak również skutki tych zdarzeń
powstałych w trakcie rozgrywek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rzeczy lub inne przedmioty
pozostawione i zagubione w szatni oraz obiekcie ”Hala widowiskowo – sportowa ” przez
uczestników Sandomierskiej Ligi Piłki Siatkowej ”2017”.

Termin i miejsce
Liga zostanie rozegrana w terminie od maja 2017 roku.
Mecze będą rozgrywane w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Patkowskiego

Uczestnictwo
W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów
tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź organizatorom.
Przewidziane są nagrody dla:
- Najlepszy zawodnik Ligi ( nagroda rzeczowa)
- Najlepsza zawodniczka Ligi ( nagroda rzeczowa )
- Najlepszy atakujący Ligi ( nagroda rzeczowa )
- puchar fair play
System rozgrywek
Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”
Termin rozgrywek ustala organizator.
Każda drużyna może wystawić maksymalnie 10-ciu zawodników.
Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący je opuści przy zgodzie sędziego głównego.
Liczba zawodników na boisku nie może przekroczyć 6.
W rozgrywkach obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (buty sportowe)
Zawodnicy również będą karani za notoryczne krytykowanie decyzji sędziego oraz wulgarne
zachowanie.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużyna zostaje ukarana walkowerem
w meczu w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik.. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w wyjątkowych sytuacjach.
Czas oczekiwania na drużynę: 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego
ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużyną
utrzymują swoją ważność, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako
 walkowery.
Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.
Wycofany uczestnik do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.
Drużyny mogą rozgrywać mecze z minimalną liczbą zawodników - 4
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.
W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.