Przydatne Linki

Futsal

pilka plazowa

Sandomierz

MOSiR

liga tenisa

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0

Wczoraj: 0

Ogółem: 8056

 
Regulamin
Sandomierska Liga Piłki Siatkowej 2020

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Organizator zapewnia: szatnie, boisko do gry oraz sprzęt sportowy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikające z udziału w
rozgrywkach, za powstałe z tego powodu wypadki, urazy, jak również skutki tych zdarzeń
powstałych w trakcie rozgrywek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rzeczy lub inne przedmioty
pozostawione i zagubione w szatni oraz obiekcie ”Hala widowiskowo – sportowa ” przez
uczestników Sandomierskiej Ligi Piłki Siatkowej ”2020”.

Termin i miejsce
Liga zostanie rozegrana w terminie od kwietnia do czerwca 2020 roku.
Mecze będą rozgrywane w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Patkowskiego

Uczestnictwo
W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź organizatorom. Informuję, że znam regulamin imprezy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy i zdolny do udziału w imprezie pod nazwą: Liga Siatkówki 2020 . Oświadczam, że w imprezie tej biorę w niej udział na własną odpowiedzialność, tj. zgadzam się, aby Organizatora imprezy nie obciążała odpowiedzialność za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z ewentualnych problemów zdrowotnych, a także mojego niewłaściwego zachowania lub nieprawdziwego oświadczenia, w związku z tym w tym zakresie zrzekam się roszczeń do Organizatora. Zdaję sobie sprawę z tego, iż impreza ta wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty zdrowia lub życia, akceptuję to ryzyko.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy i w jej materiałach informacyjnych. Wyrażam zgodę na udział w konkursach organizowanych w ramach imprezy. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym W niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo - Telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
informuję, że:
 1.Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.
4.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania turnieju.
5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w imprezie sportowej.

Przewidziane są nagrody dla:

- Zwycięzcy Ligi ( nagroda rzeczowa )
- Najlepszy zawodnik Ligi ( nagroda rzeczowa)
- Najlepsza zawodniczka Ligi ( nagroda rzeczowa )
- Najlepszy atakujący Ligi ( nagroda rzeczowa )
- puchar fair play
System rozgrywek
Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”
Termin rozgrywek ustala organizator.
Każda drużyna może wystawić maksymalnie 10-ciu zawodników.
Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący je opuści przy zgodzie sędziego głównego.
Liczba zawodników na boisku nie może przekroczyć 6.
W rozgrywkach obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (buty sportowe)
Zawodnicy również będą karani za notoryczne krytykowanie decyzji sędziego oraz wulgarne
zachowanie.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużyna zostaje ukarana walkowerem
w meczu w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik.. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w wyjątkowych sytuacjach.
Czas oczekiwania na drużynę: 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego
ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużyną
utrzymują swoją ważność, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako
 walkowery.
Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.
Wycofany uczestnik do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.
Drużyny mogą rozgrywać mecze z minimalną liczbą zawodników - 4
Klasyfikacja końcowa po każdym z turniejów będzie tworzona na podstawie ilości zdobytych punktów:
Każdy mecz odbywa się do 3 rozegranych setów, każdy set do 25 pkt.
1) Za zwycięstwo 3:0 drużyna otrzyma 3 punkty
2) Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzyma 2 punkty
3) Za przegraną 1:2 drużyna otrzyma 1 punkt
4) Za przegraną 0:3 drużyna otrzyma 0 punktów
W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejno:
1) Większy stosunek zdobytych do straconych małych punktów;
2) Większy stosunek wygranych do przegranych setów;
3) Bezpośredni pojedynek pomiędzy zespołami.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.

W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.