Regulamin
Sandomierska Liga Piłki Siatkowej
 

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Organizator zapewnia: szatnie, boisko do gry oraz sprzęt sportowy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikające z udziału w
rozgrywkach, za powstałe z tego powodu wypadki, urazy, jak również skutki tych zdarzeń
powstałych w trakcie rozgrywek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rzeczy lub inne przedmioty
pozostawione i zagubione w szatni oraz obiekcie ”Hala widowiskowo – sportowa ” przez
uczestników Sandomierskiej Ligi Piłki Siatkowej ”2017”.

Termin i miejsce
Liga zostanie rozegrana w terminie od maja 2018 roku.
Mecze będą rozgrywane w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Patkowskiego

Uczestnictwo
W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź organizatorom. Informuję, że znam regulamin imprezy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy i zdolny do udziału w imprezie pod nazwą: Liga Siatkówki 2018 . Oświadczam, że w imprezie tej biorę w niej udział na własną odpowiedzialność, tj. zgadzam się, aby Organizatora imprezy nie obciążała odpowiedzialność za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z ewentualnych problemów zdrowotnych, a także mojego niewłaściwego zachowania lub nieprawdziwego oświadczenia, w związku z tym w tym zakresie zrzekam się roszczeń do Organizatora. Zdaję sobie sprawę z tego, iż impreza ta wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty zdrowia lub życia, akceptuję to ryzyko.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy i w jej materiałach informacyjnych. Wyrażam zgodę na udział w konkursach organizowanych w ramach imprezy. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Przewidziane są nagrody dla:
- Zwycięzcy Ligi ( nagroda rzeczowa )
- Najlepszy zawodnik Ligi ( nagroda rzeczowa)
- Najlepsza zawodniczka Ligi ( nagroda rzeczowa )
- Najlepszy atakujący Ligi ( nagroda rzeczowa )
- puchar fair play
System rozgrywek
Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”
Termin rozgrywek ustala organizator.
Każda drużyna może wystawić maksymalnie 10-ciu zawodników.
Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący je opuści przy zgodzie sędziego głównego.
Liczba zawodników na boisku nie może przekroczyć 6.
W rozgrywkach obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (buty sportowe)
Zawodnicy również będą karani za notoryczne krytykowanie decyzji sędziego oraz wulgarne
zachowanie.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużyna zostaje ukarana walkowerem
w meczu w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik.. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w wyjątkowych sytuacjach.
Czas oczekiwania na drużynę: 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego
ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużyną
utrzymują swoją ważność, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako
 walkowery.
Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.
Wycofany uczestnik do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.
Drużyny mogą rozgrywać mecze z minimalną liczbą zawodników - 4
Klasyfikacja końcowa po każdym z turniejów będzie tworzona na podstawie ilości zdobytych punktów:
 
1) Za zwycięstwo 3:0 drużyna otrzyma 3 punkty 
2) Za zwycięstwo 3:1 drużyna otrzyma 3 punkty 
3) Za zwycięstwo 3:2 drużyna otrzyma 2 punkty
4) Za przegraną 1:3 drużyna otrzyma 0 punktów
5) Za przegraną 2:3 drużyna otrzyma 1 punkt
6) Za przegraną 0:3 drużyna otrzyma 0 punktów
.
W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejno:
1) Większy stosunek zdobytych do straconych małych punktów
2) Większy stosunek wygranych do przegranych setów
3) Bezpośredni pojedynek pomiędzy zespołami.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.
 
W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.